Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/01/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông"

Các ý kiến đóng góp

Nội dung chi tiết dự thảo Thông tư, xem tại đây.