Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28/02/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh

23/10/2013 00:00 SA Xem cỡ chữ

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 240 trạm BTS VMS".

Thông tin chi tiết tại đây.

Lượt truy cập: 528

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)