Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25/02/2020

THÔNG BÁO

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Khối cơ quan Bộ năm 2019

23/07/2019 15:54 CH Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 881

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)