Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Công nghệ thông tin không?

Kết quả ( 34 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 19 lượt bình chọn )
55.88 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
8.82 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
8.82 %
Chưa hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
26.47 %