Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/01/2020
“Hành động quốc gia về IPv6: Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng”

“Hành động quốc gia về IPv6: Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng”

(05/05/2016)

 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia sẽ tổ chức Hội thảo “Hành động quốc gia về IPv6 - Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng” tại Hà Nội.

Phát triển mới gần 28.000 tên miền “.vn” trong quý I/2016

Phát triển mới gần 28.000 tên miền “.vn” trong quý I/2016

(05/05/2016)

Bộ TT&TT cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, đã phát triển được 27.682 tên miền truyền thống “.vn”, nâng tổng số tên miền “.vn” duy trì trên hệ thống lên 354.608 tên miền.