Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/11/2019

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Xem cỡ chữ

ThutruongNguyenThanhHung-20160325.jpg
Họ và tên: Nguyễn Thành Hưng
 
Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Sinh ngày: 20/8/1960
 
Quê quán: Ước Lễ - Thanh Oai – Hà Nội
 
Dân tộc: Kinh
 
Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
 
Điện thoại cơ quan: 024.38226411
 

 
- Phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ban Quản lý Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.

Lượt truy cập: 17223

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)