Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu Dạy nghề Điện công nghiệp trình độ Trung cấp nghề

29/08/2014 10:01 SA Xem cỡ chữ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH  ngày 31/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

PHẦN A

 DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN
Trình độ: Trung cấp nghề 
Mục lục 

 
Số TT
 
Bảng
Mã số
môn học, mô-đun
Tên môn học, mô-đun
 
Trang
1
Bảng 1
MH07
An toàn lao động
4
2
Bảng 2
MH08
Mạch điện
5
3
Bảng 3
MH09
Vẽ kỹ thuật
6
4
Bảng 4
MH10
Vẽ điện
7
5
Bảng 5
MH11
Vật liệu điện
8
6
Bảng 6
MH12
Khí cụ điện
9
7
Bảng 7
MĐ13
Đào tạo điện tử cơ bản
10
8
Bảng 8
MĐ14
Đào tạo kỹ thuật nguội
11
9
Bảng 9
MĐ15
Đào tạo thiết bị điện gia dụng
12
10
 Bảng 10
MĐ16
Đào tạo đo lường điện
14
11
Bảng 11
MĐ17
Đào tạo máy điện
15
12
Bảng 12
MĐ18
Đào tạo sửa chữa và vận hành máy điện
18
13
Bảng 13
MĐ19
Đào tạo cung cấp điện
19
14
Bảng 14
MĐ20
Đào tạo trang bị điện
20
15
Bảng 15
MĐ21
Đào tạo thực hành trang bị điện
21
16
Bảng 16
MĐ22
Đào tạo PLC cơ bản
22

Download tại đây                 
 
 
PHẦN B
 
TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC
VÀ THEO CÁC MÔ-ĐUN TỰ CHỌN
 
Trình độ: Trung cấp nghề
Mục lục
 

Số TT
Bảng
Tên môn học, mô-đun
Trang
1
Bảng 17
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc
24
 
Các bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun tự chọn
 
2
Bảng 18
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 24).
32
3
Bảng 19
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ (MĐ 25).
33
4
Bảng 20
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo điện tử ứng dụng (MĐ 26).
34
5
Bảng 21
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật số (MĐ 27).
35
6
Bảng 22
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật lạnh (MĐ 28).
36
7
Bảng 23
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo điều khiển điện khí nén (MĐ 29).
40
8
Bảng 24
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật quấn dây (MĐ 30).
41
9
Bảng 25
 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo quấn dây máy điện nâng cao (MĐ 31).
42

 

Lượt truy cập: 3934

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)