Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu Dạy nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề

29/08/2014 10:25 SA Xem cỡ chữ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH  ngày 31/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

PHẦN A
 
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN
Trình độ: Cao đẳng nghề
 
Mục lục:
 

 
Số TT
 
Bảng
Mã số
môn học, mô-đun
Tên môn học, mô-đun
 
Trang
1
Bảng 1
MH07
An toàn lao động
 4
2
Bảng 2
MH08
Mạch điện
 5
3
Bảng 3
MH09
Vẽ kỹ thuật
 6
4
Bảng 4
MH10
Vẽ điện
 7
5
Bảng 5
MH11
Vật liệu điện
 8
6
Bảng 6
MH12
Khí cụ điện
 9
7
Bảng 7
MĐ13
Đào tạo điện tử cơ bản
 10
8
Bảng 8
MĐ14
Đào tạo kỹ thuật nguội
 11
9
Bảng 9
MĐ15
Đào tạo thiết bị điện gia dụng
 12
10
Bảng 10
MĐ16
Đào tạo thiết bị đo lường điện
 14
11
Bảng 11
MĐ17
Đào tạo máy điện
 15
12
Bảng 12
MĐ18
Sửa chữa và vận hành máy điện
 17
13
Bảng 13
MĐ19
Đào tạo cung cấp điện
 18
14
Bảng 14
MĐ20
Đào tạo trang bị điện
 19
15
Bảng 15
MĐ21
Đào tạo thực hành trang bị điện
 20
16
Bảng 16
MĐ22
Đào tạo PLC cơ bản
 21
17
Bảng 17
MH23
Tổ chức sản xuất
 22
 18
 Bảng 18
 MĐ24
Đào tạo kỹ thuật cảm biến
 23
 19
 Bảng 19
 MĐ25
Đào tạo truyền động điện
 24
 20
 Bảng 20
 MĐ26
Đào tạo điện tử công suất
 25
 21
 Bảng 21
 MĐ27
Đào tạo PLC nâng cao
 26

 
PHẦN B
 
TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC
VÀ THEO CÁC MÔ-ĐUN TỰ CHỌN
 
Trình độ: Cao đẳng nghề
 
Mục lục:
 

Số TT
Bảng
Tên môn học, mô-đun
Trang
1
Bảng 22
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc
28
 
Các bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun tự chọn
 
2
Bảng 23
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 29).
39
3
Bảng 24
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo chuyên đề lập trình cỡ nhỏ (MĐ 30).
40
4
Bảng 25
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo điện tử ứng dụng (MĐ 31).
41
5
Bảng 26
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật số (MĐ 32).
42
6
Bảng 27
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật lạnh (MĐ 33).
43
7
Bảng 28
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo điều khiển điện khí nén (MĐ 34).
47
8
Bảng 29
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo kỹ thuật quấn dây (MĐ 35).
48
9
Bảng 30
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo quấn dây máy điện nâng cao (MĐ 36).
49
10
Bảng 31
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun đào tạo bảo vệ rơ le (MĐ 37).
50

Lượt truy cập: 4854

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)