Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng trình độ Trung cấp nghề

29/08/2014 10:39 SA Xem cỡ chữ

STT
NỘI DUNG
1
Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Điện dân dụng
2
Phần thuyết minh
 
Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề
3
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật
4
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện
5
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật
6
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật
7
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ điện
8
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc) Kỹ thuật an toàn điện
9
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Đo lường điện và không điện
10
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử cơ bản
11
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Khí cụ điện hạ thế
12
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Mạch điện chiếu sáng cơ bản
13
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
14
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thiết bị nhiệt gia dụng
15
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Máy biến áp
16
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
17
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ điện xoay chiều KĐB một pha
18
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ điện vạn năng
19
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thiết bị lạnh gia dụng
20
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
21
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Nguội cơ bản
22
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản
23
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ xăng
 4 kỳ
24
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Ống luồn dây dẫn điện
25
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống điện cho một căn hộ đường ống ngầm tráng PVC
26
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ
27
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Dây không bảo vệ và hệ thống chống sét cho căn hộ
28
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Nâng cao hiệu quả công việc
 
Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng, trình độ trung cấp nghề.
29
Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 27)
30
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Ống luồn dây dẫn điện
31
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống điện cho một căn hộ đường ống ngầm tráng PVC
32
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ
33
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Dây không bảo vệ và hệ thống chống sét cho căn hộ

 

Download tại đây

Lượt truy cập: 3675

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)