Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí

29/08/2014 14:53 CH Xem cỡ chữ

(Căn cứ theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

a) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (download)

STT
Tên danh mục thiết bị
Trang
 
Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề
7
1
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật.
8
2
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và lắp ghép.
9
3
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật.
10
4
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí
11
5
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.
12
6
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo kiểm kích thước và vị trí.
14
7
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nguội cơ bản.
19
8
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp mạch điện đơn giản.
22
9
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản.
24
10
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Bảo dưỡng – sử dụng máy và thiết bị nâng đơn giản.
26
11
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt máy gia công kim loại.
31
12
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt máy bơm.
36
13
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt băng tải.
42
14
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt cầu trục.
47
15
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt lò nung clinker.
53
16
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện.
58
17
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu.
63
18
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi.
68
19
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp.
73
20
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy      
78
 
Phần B: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp dặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề
 
21
Bảng tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 21)
84
22
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu.
95
23
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi.
96
24
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp.
97
25
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy       
98


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (download)

STT
Nội dung
 
Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề
1
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp
2
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương
3
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình học họa hình
4
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật
5
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và lắp ghép
6
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ lý thuyết
7
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu
8
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí
9
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Chi tiết máy
10
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy nâng chuyển
11
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
12
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý doanh nghiệp
và tổ chức sản xuất
13
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Đo kiểm kích thước và vị trí
14
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Nguội cơ bản
15
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp mạch điện đơn giản
16
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản
17
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Bảo dưỡng – sử dụng máy và thiết bị nâng đơn giản
18
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt máy gia công kim loại
19
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt máy bơm
20
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt băng tải
21
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt cầu trục 
22
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu
23
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt lò nung clinke
24
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện
25
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thực tập sản xuất
26
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi
27
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp
28
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy    
29
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt máy phát điện
30
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt tháp trao đổi nhiệt
31
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt máy nén khí
 
Phần B: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp dặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề
32
Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ Cao đẳng nghề
33
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi
34
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp
35
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy    
36
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt máy phát điện
37
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt tháp trao đổi nhiệt
38
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lắp đặt máy nén khí

Lượt truy cập: 2363

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)