Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề thú y

04/09/2014 09:52 SA Xem cỡ chữ

 

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 3/3/2013 quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung câp nghề, trĩnh độ cao đăng nghe cho các nghê: Kỹ thuật điêu khăc gô; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuât gồm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuât ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thúy; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su.

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THÚ Y (trình độ cao đẳng nghề)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THÚ Y (trình độ trung cấp nghề)

Lượt truy cập: 2804

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)