Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Tin tức

Ngón nghề của Thụ

Ngón nghề của Thụ

(14/06/2018)

Tốt nghiệp ngành Nấu ăn, đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Tay nghề Asean 2016, Kiều Cao Thụ hiện đang là đầu bếp cho một khách sạn 4 sao ở Hà Nội. Tình yêu và nhiệt huyết với nghề của em vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

Trà Vinh ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giảm nghèo bền vững

Trà Vinh ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giảm nghèo bền vững

(14/05/2018)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm là giải pháp được tỉnh Trà Vinh ưu tiên thực hiện để giảm nghèo bền vững.

Học nghề phi nông nghiệp: Việc làm nhiều, thu nhập cao

Học nghề phi nông nghiệp: Việc làm nhiều, thu nhập cao

(10/05/2018)

Nhờ làm tốt công tác dạy nghề, thời gian qua, một bộ phận lớn lao động đã học nghề phi nông nghiệp có việc làm mới, cho thu nhập cao hơn.

Tăng cường đào tạo nghề vùng dân tộc thiểu số huyện Đăk Đoa

(07/05/2018)

Huyện Đăk Đoa là địa phương điển hình trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và ứng dụng nghề vào cuộc sống mang lai hiệu quả thiết thực của tỉnh Gia Lai. Qua hơn 5 năm (2012-2017) triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt ưu tiên dạy nghề cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách, toàn huyện Đăk Đoa đã có gần 6.000 lao động được đào tạo.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Thanh Hóa: Vẫn còn kiểu “đánh trống ghi tên”

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Thanh Hóa: Vẫn còn kiểu “đánh trống ghi tên”

(07/05/2018)

Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xem là cứu cánh, tạo cơ hội giải quyết việc làm cho người dân vùng nông thôn và miền núi. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, nhận thức về vai trò của công tác đào tạo nghề của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là người lao động còn hạn chế… dẫn đến thực trạng tổ chức đào tạo cho hết chỉ tiêu, người học thì theo kiểu “đánh trống ghi tên”.