• Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao tặng giải Đặc biệt xuất sắc cho Văn phòng Bộ
  • Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Phan Tâm, Trưởng Ban giám khảo trao giải Xuất sắc cho Vụ Bưu chính
  • Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Trần Văn Sỹ và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Phạm Minh Tiến trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho tiết mục tốp ca
  • Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho tiết mục đơn ca
  • Ban Tổ chức trao giải Nhất song ca
  • Tiết mục biểu diễn của Trung tâm Thông tin
  • Tiết mục biểu diễn của Văn phòng Bộ
  • Tiết mục biểu diễn của Vụ Kế hoạch Tài chính
  • Tiết mục biểu diễn của Vụ CNTT