• Toàn cảnh Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
  • Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhắn tin ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
  • Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn và Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhắn tin ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
  • Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Phan Tâm nhắn tin ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
  • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Thứ trưởng Phan Tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Thứ trưởng Huy Dũng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19