Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 16/08/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Xếp loại viên chức CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành 4 hạng

Xếp loại viên chức CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành 4 hạng

(15/01/2018)

Theo quy định mới của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực từ 15/2/2018, viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành 4 hạng: viên chức CNTT các hạng I, II, III, IV với những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cụ thể.

Sửa đổi quy hoạch mạng lưới đại diện cơ quan báo chí ở nước ngoài

(11/01/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

(27/12/2017)

Ngày 07/12/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2018 và thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Lấy người sử dụng làm trung tâm khi xây dựng dịch vụ công trực tuyến

Lấy người sử dụng làm trung tâm khi xây dựng dịch vụ công trực tuyến

(14/12/2017)

Việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

Thuê bao cá nhân sai thông tin trên giấy tờ tùy thân sẽ không được chuyển mạng giữ số

Thuê bao cá nhân sai thông tin trên giấy tờ tùy thân sẽ không được chuyển mạng giữ số

(28/11/2017)

Theo quy định mới của Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông được quyền từ chối chuyển mạng giữ số đối với thuê bao có thông tin không đúng với thông tin trên giấy tờ tùy thân.