Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Bộ TT&TT sẽ có 15 dịch vụ hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 từ nay đến năm 2015

(05/03/2010)
Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Bộ TT&TT sẽ có 15 dịch vụ hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 từ nay đến năm 2015 đó là các dịch vụ:
Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC

Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC

(02/03/2010)
Ngày 26/02/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã ký Quyết định số 264/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước

(24/02/2010)
Ngày 11/2/2010, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BTTTT Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.
14 Bộ được cấp phép CFS

14 Bộ được cấp phép CFS

(20/02/2010)
Thay vì trước đây chỉ có 4 Bộ chuyên ngành quản lý trong việc cấp CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do), từ 1/5/2010, sẽ có 14 Bộ có thẩm quyền quản lý và cấp loại giấy chứng nhận này cho các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị 02/CT-BTTT về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị 02/CT-BTTT về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010

(06/02/2010)
Năm 2010 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm cuối thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010); tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và nhiều ngày lễ trọng đại của dân tộc.