Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành về một số quy định về Xuất bản.

(27/01/2010)
Ngày 11/1/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký ban hành Thông tư 02/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên Đán và lễ hội xuân Canh Dần 2010

(25/01/2010)
Thực hiện Kế hoạch số 01/UBATGTQG-KH của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên Đán và lễ hội xuân Canh Dần 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên Đán và lễ hội xuân Canh Dần 2010.

100% website cơ quan nhà nước cần giải pháp an toàn thông tin số

(17/01/2010)
Đến năm 2020, các ứng dụng về Chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm bảo an toàn thông tin ở mức cao nhất trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người dân; hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia đạt được mức độ an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư về cước kết nối viễn thông

(08/01/2010)
Ngày 7/1/2010, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã kí ban hành Thông tư 01/2010/TT-BTTTT về “Cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế”.

Ban hành “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu”

(06/01/2010)
Ngày 30/12/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Thông tư số 43/2009/TT- BTTTT về “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu” nhằm bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của công nghệ thông tin hiện nay.