Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17/06/2021

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

(10/11/2009)
Ngày 6/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

(31/10/2009)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia nhằm quy định việc phân chia phổ tần số vô tuyến điện thành các băng tần dành cho nghiệp vụ vô tuyến điện và quy định mục đích, điều kiện để sử dụng đối với từng băng tần.

Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát thủ tục hành chính đề án 30 – giai đoạn II

(21/10/2009)
Ngày 15/10/2009, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký công văn số: 3305/BTTTT-VP rà soát thủ tục hành chính đề án 30 – giai đoạn II. Nội dung công văn yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện một số việc sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

(22/09/2009)
Ngày 14/9/2009, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Thông tư số: 28/2009/TT-BTTTT Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Bộ thông tin và Truyền thông rà soát Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(14/09/2009)
Ngày 9/9/2009 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Quyết định số 1273/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin - Truyền thông Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II – Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.