Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/09/2020

Thông tin xử phạt

Hàng loạt báo, tạp chí bị xử phạt

Hàng loạt báo, tạp chí bị xử phạt

(28/11/2018)

Tuần vừa qua, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các báo, tạp chí điện tử do đã miêu tả tỷ mỷ hành động giết người trong bài viết, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Xử phạt 10 triệu đồng đối với Báo điện tử Dân trí

(20/11/2018)

Ngày 19/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Dân trí.