Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam