Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/08/2020

THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử tạm ngừng dịch vụ để phục vụ công tác bảo trì

10/01/2020 12:31 CH Xem cỡ chữ

 Để phục vụ công tác bảo trì hệ thống, Trung tâm Thông tin xin thông báo, Cổng Thông tin điện tử, Cổng DVC của Bộ sẽ tạm ngừng dịch vụ để phục vụ công tác bảo trì hệ thống.

Thời gian tạm ngừng dịch vụ bắt đầu  từ 17h30 ngày 10/01/2020.

Thời gian hoạt động trở lại dự kiến: 18h30 ngày 10/01/2020

Rất mong quý vị độc giả thông cảm.

Trân trọng

Lượt truy cập: 84

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)