Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Văn bản CĐĐH: 557/QĐ-BCĐTW

Số hiệu 557/QĐ-BCĐTW
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
Ngày ban hành 03/12/2010
Ngày có hiệu lực 03/12/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quyết định số 1956/QĐ-TTg
Văn bản liên quan
Download

557_QD-BCDTW.pdf

Chi tiết văn bản