Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Văn bản CĐĐH: 962/QĐ-TTg

Số hiệu 962/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
Ngày ban hành 25/06/2010
Ngày có hiệu lực 25/06/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

962_QD-TTg.doc

962_QD-TTg.odt

962_QD-TTg.pdf

962_QD-TTg.zip

Chi tiết văn bản