Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Văn bản CĐĐH: 1582/QĐ-LĐTBXH

Số hiệu 1582/QĐ-LĐTBXH
Trích yếu nội dung Về việc ban hành một số chi tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 02/12/2011
Ngày có hiệu lực 02/12/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Phi - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
Văn bản liên quan
Download

1582_QD-LDTBXH.doc

1582_QD-LDTBXH.odt

1582_QD-LDTBXH.pdf

1582_QD-LDTBXH.zip

Chi tiết văn bản