Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Văn bản CĐĐH: 1957/QĐ-BNN-TCCB

Số hiệu 1957/QĐ-BNN-TCCB
Trích yếu nội dung Kiện toàn và phân công nhiệm vụ một số thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
Ngày ban hành 16/08/2012
Ngày có hiệu lực 16/08/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản liên quan
Download

1957_QD-BNN-TCCB.pdf

Chi tiết văn bản