Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021

Văn bản CĐĐH: 15/CT-TTg

Số hiệu 15/CT-TTg
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành 05/07/2013
Ngày có hiệu lực 05/07/2013
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

15-ct.pdf

Chi tiết văn bản