Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 207/QĐ-BTTTT

Số hiệu 207/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 03/03/2014
Ngày có hiệu lực 03/03/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
Văn bản liên quan
Download

PHụ LụC.doc

QĐ công bè TTHC tại TT23-2013.doc

QĐ công bè TTHC tại TT23-2013.signed.pdf

TT cấp giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.doc

TT cấp giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.signed.pdf

TT cấp lại giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.doc

TT cấp lại giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.signed.pdf

TT gia han giay CN DU CC DV TCĐTCC.signed.pdf

TT gia hạn giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.doc

TT sửa đổi, bổ sung giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.doc

TT sửa đổi, bổ sung giấy CN đủ đk hđ điểm CC DV TCĐTCC.signed.pdf

Chi tiết văn bản