Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/07/2021

Văn bản CĐĐH: 305/QĐ-BTTTT

Số hiệu 305/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia
Ngày ban hành 25/03/2014
Ngày có hiệu lực 25/03/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Thứ trưởng Lê Nam Thắng
Văn bản liên quan
Download

VNNIC - Du thao ke hoach 2014 cua Ban Cong tac IPv6 -final Phuong-1.doc

VNNIC - Du thao ke hoach 2014 cua Ban Cong tac IPv6 -final Phuong-1.signed.pdf

VNNIC - du thao quyet dinh ban hanh ke hoach cong tac IPv6 2014 cua Bo.docx

VNNIC - du thao quyet dinh ban hanh ke hoach cong tac IPv6 2014 cua Bo.signed.pdf

Chi tiết văn bản