Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản QPPL : 48/2006/TT-BVHTT

Số hiệu 48/2006/TT-BVHTT
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Ngày ban hành 05/05/2006
Ngày có hiệu lực 20/05/2006
Ngày hết hiệu lực 15/08/2015 (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Được thay thế các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm bởi Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Phạm Quang Nghị - Bộ trưởng BVHTT
Văn bản liên quan 16/2015/TT-BTTTT
Download

TT-48-2006-BVHTT.doc

Chi tiết văn bản