Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản CĐĐH: 846/QĐ-TTg

Số hiệu 846/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, Ngành,địa phương năm 2017
Ngày ban hành 09/06/2017
Ngày có hiệu lực 09/06/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

846(1).signed(1).pdf

Chi tiết văn bản