Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/11/2021

Văn bản QPPL : 22/2020/TT-BTTTT

Số hiệu 22/2020/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
Ngày ban hành 07/09/2020
Ngày có hiệu lực 01/11/2020
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

22TT.PDF

THONG-TU-QUY-DINH-VE-YEU-CAU-KY-THUAT-DOI-VOI-PHAN-MEM-KY-SO---PHAN-MEM-KIEM-TRA-CHU-KY-SO.DOCX

Chi tiết văn bản