Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 05/10/2022

Văn bản CĐĐH: 874/QĐ-BTTTT

Số hiệu 874/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội⋅
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

874QD.PDF

Chi tiết văn bản