Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 05/10/2022

Văn bản CĐĐH: 881/QĐ-BTTTT

Số hiệu 881/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 689/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở
Ngày ban hành 22/06/2021
Ngày có hiệu lực 22/06/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

881QD.PDF

Chi tiết văn bản