Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1208/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Luật Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 05/08/2019
260/QÐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Luật Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm: Phòng đo lường và kiểm định viễn thông thuộc: Công ty cổ phần công nghệ Viettel 26/02/2009