Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2024

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
13/2002/L/CTN Chủ tịch nước Pháp lệnh Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông. 07/06/2002
43/2002/PL-UBTVQH10 Quốc hội Pháp lệnh Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 25/05/2002
39/2001/PL-UBTVQH10 Quốc hội Pháp lệnh Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành Pháp lệnh về Quảng cáo 16/11/2001
38/2001/PL-UBTVQH10 Quốc hội Pháp lệnh Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 28/08/2001
18/1999/PL-UBTVQH10 Quốc hội Pháp lệnh Lĩnh vực khác Pháp lệnh chất lượng hàng hóa số 18/1999/PL-UBTV Thường vụ Quốc hội 13/01/2000