Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 58

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
8/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng V/v tập trung ứng phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung 08/10/2020
07/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Thông tin, tuyên truyền, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện Công điện về việc khắc phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 21/09/2020
5/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ 17/08/2020
02/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng V/v tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc 24/07/2020
01/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v triển khai ứng phó với bão số 4 29/08/2019
3114/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 4 28/08/2019
2959/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão 02/08/2019
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ 23/11/2018
3094/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v chủ động ứng phó đồng thời với bão số 5 và bão rất mạnh đang di chuyển về khu vực Biển Đông 11/09/2018
2809/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Thông tin, tuyên truyền, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ. 14/08/2018