Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 19/09/2021

Đến 2025 đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số


Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.


Theo Truyền hình Thông tấn

Lượt truy cập: 1255