Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 05/10/2022

Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau hướng đến thay đổi cách làm


Chiều 14/9, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số đến 2025, định hướng đến 2030. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

"Có rất nhiều khác biệt giữa thời công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Công nghệ thông tin cơ bản phục vụ cho những người trong hệ thống chính quyền, còn chuyển đổi số chuyển trọng tâm từ người quản lý sang người dùng cuối cùng, là nhân viên trong tổ chức đó. Cho nên tư duy về chuyển đổi số thì phải theo hướng người dân được hưởng lợi gì, người nhân viên được lợi gì", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh và lưu ý, chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ cho người lao động, hướng tới nâng cao chất lượng, đòi hỏi sự thay đổi, yêu cầu rất lớn từ người đứng đầu. Điều quan trọng nhất là người đứng đầu chính quyền cấp huyện phải biết huyện mình cần gì, xã biết mình muốn gì và phải làm gì. Chuyển đổi số hướng tới là thay đổi cách làm, hướng đến người dùng, người thụ hưởng cuối cùng.


Theo Truyền hình Cà Mau

Lượt truy cập: 1292