Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

Doanh nghiệp loay hoay với bài toán nhân lực số


Chuyển đổi số là lộ trình tất yếu của không chỉ doanh nghiệp mà cả nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên việc triển khai chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là về nhận thức và nguồn lực.


Theo TTXVN

Lượt truy cập: 939