Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

Sức bật từ nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Nam Định


Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong điều kiện còn nhiều khó khăn cả về nhân lực, cơ sở vật chất nhưng sau hơn 2 năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, Nam Định đã vươn lên nằm trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu toàn quốc về chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2022. Trái ngọt đó là thành quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.


Theo TTXVN

Lượt truy cập: 723