Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 18 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
22.22 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
22.22 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
16.67 %
Chưa hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
38.89 %