Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Hải Dương: Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch

Hải Dương: Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch

(27/12/2022)

 Các Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đang nỗ lực, khắc phục khó khăn, khẩn trương nhập dữ liệu nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch hoàn thành trước ngày 31.3.2023.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc: Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc: Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu

(27/12/2022)

 Ngoài việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch cũng đã sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu khác.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở Điện Biên Đông

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở Điện Biên Đông

(26/12/2022)

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã tích cực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Lai Châu nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Lai Châu nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

(26/12/2022)

Lai Châu hiện đang đứng trong top 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia cao nhất trong cả nước. Để có được kết quả đó, Lai Châu đã và đang nỗ lực chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.