Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Hà Nội: Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Hà Nội: Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

(30/04/2023)

Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để bảo đảm đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Lai Châu đẩy mạnh xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Lai Châu đẩy mạnh xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số

(29/04/2023)

 Tỉnh Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng ứng dụng VneID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tích hợp các thông tin, giấy tờ cá nhân để thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử.

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(29/04/2023)

Nhằm cải thiện số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đến với người dân, doanh nghiệp.

Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số

Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số

(28/04/2023)

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định là tăng cường công tác chuyển đổi số. Kết quả thực hiện thời gian qua cho thấy, một số mục tiêu của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.