Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

(26/12/2022)

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam" của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học

Xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học

(26/12/2022)

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học. Năm 2023 sẽ xây dựng một phần hệ thống bài giảng, bài học, tài liệu tham khảo, trước hết phục vụ học sinh tự học, thầy cô giáo tham khảo; sau đó từng bước mở rộng và hoàn thiện.

Đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi

Đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi

(26/12/2022)

 Ngành Thông tin và Truyền thông nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi và tăng cường kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

(26/12/2022)

 Bộ Tài chính đang đẩy mạnh triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, đã hoàn thành Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn I” và đang thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2”.