Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Hơn 91% cơ sở khám chữa bệnh dùng căn cước công dân gắn chip điện tử

Hơn 91% cơ sở khám chữa bệnh dùng căn cước công dân gắn chip điện tử

(26/12/2022)

 Ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử làm tăng số lượng cơ sở khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân đạt 11.909/13.056 cơ sở (đạt tỷ lệ 91,2%)…

Quy định về kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin khác

Quy định về kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin khác

(26/12/2022)

 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2022.

Đã chuẩn bị xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đã chuẩn bị xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(26/12/2022)

 Theo thống kê mới nhất của Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), tính đến ngày 28.11, 12 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 16 địa phương đã kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thanh Hóa: Đôn đốc, chỉ đạo sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh Hóa: Đôn đốc, chỉ đạo sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo

(26/12/2022)

 UBND tỉnh vừa có văn bản về việc đôn đốc, chỉ đạo sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.