Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Dịch vụ công

Nhiều rào cản khiến người dân chưa “mặn mà” sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nhiều rào cản khiến người dân chưa “mặn mà” sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(25/12/2022)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho rằng, hiện nay, việc tham gia của người dân với các tiện ích do cơ quan hành chính Nhà nước cung cấp đặc biệt tham gia giải quyết các thủ tục hành chính theo phương thức điện tử còn hạn chế, chưa tương xứng với số lượng công dân có thể thực hiện dịch vụ công tốt trên môi trường mạng.

3 dịch vụ công đáng quan tâm về bảo hiểm

3 dịch vụ công đáng quan tâm về bảo hiểm

(25/12/2022)
Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng mai táng phí, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là những dịch vụ công nổi bật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội được nhiều người dân sử dụng thời gian qua. Các dịch vụ công này mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.
Những khó khăn trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Những khó khăn trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(25/12/2022)

Thời gian qua, Hải Dương đẩy mạnh triển khai thực hiện giải quyết trực tuyến các dịch vụ công thiết yếu của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

 
Dịch vụ công trực tuyến – phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

Dịch vụ công trực tuyến – phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

(25/12/2022)

Công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tất cả vì Nhân dân phục vụ. Đó là những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại cho người dân. Tuy nhiên, do mới triển khai nên hiện nay, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn thấp.