Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Dịch vụ công

Thanh Hóa: Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Thanh Hóa: Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

(25/12/2022)

Xây dựng chính quyền điện tử được xác định là khâu chiến lược, quyết định đến thành công trong tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sơn Dương triển khai dịch vụ chứng thực điện tử

Sơn Dương triển khai dịch vụ chứng thực điện tử

(25/12/2022)

UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) hiện đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

Để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

(25/12/2022)

Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC), các địa phương trong tỉnh Phú Yên đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Điều này đồng nghĩa với việc, người dân thực hiện các dịch vụ trên môi trường mạng và nhận kết quả tại nhà, không cần đến các sở, ngành hay chính quyền địa phương.

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(25/12/2022)

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là bước quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Thời gian qua, tỉnh Sơn La chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu về thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.