Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Dịch vụ công

Thực hiện các dịch vụ công thiết yếu

Thực hiện các dịch vụ công thiết yếu

(25/12/2022)

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện 25 dịch vụ công (DVC) thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06 của Chính phủ. Sau khi triển khai hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). 

Hàm Thuận Bắc: Triển khai mạnh mẽ các dịch vụ công thiết yếu để phục vụ nhân dân

Hàm Thuận Bắc: Triển khai mạnh mẽ các dịch vụ công thiết yếu để phục vụ nhân dân

(25/12/2022)

Với mục tiêu tất cả vì quyền lợi của nhân dân, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã đồng loạt triển khai các dịch vụ công thiết yếu mức độ 3 và 4, công tác làm sạch dữ liệu dân cư cũng đạt nhiều kết quả quan trọng…

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu tiến tới chính quyền số

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu tiến tới chính quyền số

(24/12/2022)

 Chuyển đổi số (CĐS), phát triển mạnh chính quyền điện tử (CQĐT) và tiến tới chính quyền số để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu mà Ninh Thuận đang tập trung thực hiện và đặt rất nhiều kỳ vọng trong giai đoạn mới.