Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/02/2021
VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TTTT tỉnh Thái Bình, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TTTT tỉnh Thái Bình, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn

(25/01/2021)

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước trong Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021), ngày 21/01/2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình (Sở TTTT tỉnh Thái Bình) đã ký chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh

(20/01/2021)

Ngày 18/01/2021, Trung tâm Internet Việt Nam và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang đã ký chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Tên miền quốc gia Việt Nam, IPv6 giữ vững vị thế top đầu thế giới

Tên miền quốc gia Việt Nam, IPv6 giữ vững vị thế top đầu thế giới

(18/12/2020)

Ngày 16/12/2020, tại sự kiện "Internet Day 2020", với vai trò đơn vị đồng tổ chức, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố "Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2020" với chủ đề "Tài nguyên số và hạ tầng số cho chuyển đổi số". Theo báo cáo, tên miền quốc gia Việt Nam,IPV6, hiện đã giữ vững vị thế top đầu thế giới.

VNNIC hợp tác với Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn

VNNIC hợp tác với Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn

(18/12/2020)

Ngày 04/12/2020, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tỉnh Vĩnh Long đã ký chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.