Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021
Kinh tế Việt Nam 2021: Sẽ là năm tăng trưởng trong khó khăn

Kinh tế Việt Nam 2021: Sẽ là năm tăng trưởng trong khó khăn

(18/05/2021)

Dịch Covid-19 tiếp tục là một biến số khó lường khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 trở nên khó khăn hơn. Nỗi lo về những tác động của làn sóng thứ tư dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế đang dần hiện hữu.

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "chạy nước rút” cuộc Tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính giai đoạn 1 năm 2021

(17/05/2021)

Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 1 năm 2021 (gọi tắt là TĐT) vào ngày 30/5 tới.

Gia Lai: Khó tiếp cận thông tin doanh nghiệp

Gia Lai: Khó tiếp cận thông tin doanh nghiệp

(17/05/2021)

Thời hạn Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (giai đoạn 1) đối với khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hành chính và hiệp hội sắp kết thúc. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ kê khai thông tin khối doanh nghiệp đạt thấp. Ban Chỉ đạo các cấp khẩn trương thu thập thông tin tại các doanh nghiệp để hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Vẫn còn áp lực lạm phát năm 2021

Vẫn còn áp lực lạm phát năm 2021

(12/05/2021)

CPI tháng 4/2021 giảm 0,04% so với tháng trước và bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89%. Kết quả này phản ánh sát với biến động giá tiêu dùng trên thị trường.