Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/08/2021
Lào Cai: Hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Lào Cai: Hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

(03/08/2021)

Mặc dù được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sơn La: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

Sơn La: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

(02/08/2021)

Sau khi hoàn thành Tổng điều tra kinh tế giai đoạn I, tỉnh Sơn La đã triển khai Tổng điều tra giai đoạn II, thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Điện Biên: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Điện Biên: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

(02/08/2021)

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa quan trọng giúp các bộ, ngành và địa phương hoạch định chính sách phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 7 sẽ thu thập thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tỉnh.

Tuyên Quang hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tuyên Quang hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(02/08/2021)

Mặc dù địa bàn rộng, nhiều nơi đi lại khó khăn nhưng đến ngày hôm nay (31/7) cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành.